Vyhlásenie

Zodpovednosť za obsah

Ako poskytovateľ služieb sme zodpovední podľa § 7 Abs.1 TMG za náš vlastný obsah na týchto stránkach podľa všeobecných zákonov. Podľa §§ 8 až 10 TMG však ako poskytovateľ služieb nie sme povinní monitorovať prenášané alebo uložené informácie tretích strán ani vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť.

Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií v súlade so všeobecnými zákonmi tým zostávajú nedotknuté. Zodpovednosť v tomto ohľade je však možná len od okamihu, keď sa dozviete o konkrétnom porušení. Keď sa dozviete o takýchto porušeniach, tento obsah okamžite odstránime.

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento obsah tretích strán. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia skontrolované z hľadiska možného porušenia právnych predpisov. Nelegálny obsah nebol v čase prepojenia rozpoznateľný.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránok však nie je rozumná bez konkrétnych dôkazov o porušení zákona. Keď sa dozviete o porušovaní právnych predpisov, tieto odkazy okamžite odstránime.

Autorské práva

Obsah a diela vytvorené prevádzkovateľmi stránok na týchto stránkach podliehajú nemeckému autorskému právu. Duplikácia, spracovanie, distribúcia a akýkoľvek druh využívania mimo hraníc autorských práv si vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Sťahovanie a kopírovanie tejto stránky je povolené iba na súkromné, nekomerčné použitie.

Pokiaľ obsah tejto stránky nebol vytvorený prevádzkovateľom, sú dodržané autorské práva tretích strán. Takto je označený najmä obsah tretích strán. Ak by ste sa napriek tomu dozvedeli o porušení autorských práv, žiadame o príslušné oznámenie. Keď sa dozviete o porušovaní právnych predpisov, takýto obsah okamžite odstránime.