Pracovné miesta

O nás:

Elektro Kohl Berlin GmbH je elektrotechnická spoločnosť so sídlom v Berlíne, ktorá ponúka elektroinštalačné a opravárenské služby. Ponúkame služby ako elektroinštalácie pre novostavby a rekonštrukcie, opravy a údržbu a inštalácie osvetlenia. Ponúkame aj energeticky efektívne riešenia pre obytné a komerčné objekty. Sme profesionálny a skúsený poskytovateľ elektrotechnických služieb. Staňte sa súčasťou nášho rodinného podniku, ktorý funguje už 33 rokov. Čakajú na vás zaujímavé úlohy a istá práca s veľmi dobrými podmienkami pre našich zamestnancov.

Vaše úlohy:

- Príprava prác a manipulácia na stavenisku

- Personálny manažment (vlastný a prípadne externý personál)

- riadenie obstarávania a dodávok materiálov a zariadení

- Identifikácia a riešenie problémov

- Komunikácia s klientmi, architektmi a inými zainteresovanými stranami

- Pravidelné aktualizácie o pokroku projektu

- Kontrola kvality, výkonnosti a harmonogramu

Vaša kvalifikácia:

- Absolvované technické vzdelanie, ako napríklad elektrikár/technik elektronik

- Najmenej 2 roky odbornej praxe ako elektrikár

- Žiaduca 1-ročná prax na pozícii stavbyvedúceho alebo záujem vypracovať sa na stavbyvedúceho

- Motivácia a zmysel pre zodpovednosť

Ponúkame vám:

- 4 dni v týždni

- atraktívny plat

- Možnosti odbornej prípravy a rozvoja

- Rodinné prostredie v úspešnej rodinnej firme už 33 rokov

- Atraktívne pracovné podmienky

- Pracovná zmluva na dobu neurčitú

Od 3000 € brutto / mesiac

O nás:

Elektro Kohl Berlin GmbH je elektrotechnická spoločnosť so sídlom v Berlíne, ktorá ponúka elektroinštalačné a opravárenské služby. Ponúkame služby ako elektroinštalácie pre novostavby a rekonštrukcie, opravy a údržbu a inštalácie osvetlenia. Ponúkame aj energeticky efektívne riešenia pre obytné a komerčné objekty. Sme profesionálny a skúsený poskytovateľ elektrotechnických služieb. Staňte sa súčasťou nášho rodinného podniku, ktorý funguje už 33 rokov. Čakajú na vás zaujímavé úlohy a istá práca s veľmi dobrými podmienkami pre našich zamestnancov.

Vaše úlohy:

- Zodpovednosť za dosahovanie cieľových nákladov, výsledkov a termínov projektu

- Technické vedenie manažérov pracovísk

- Technická zodpovednosť za projekt

- Identifikácia a riešenie problémov

- Komunikácia s klientmi, architektmi a inými zainteresovanými stranami

- Riadenie subdodávateľov a dohľad nad nimi

- Kontrola kvality, výkonnosti a časového harmonogramu

Vaša kvalifikácia:

- absolvované špecializované odborné vzdelanie, ako napríklad elektrikár/technik elektronik

- V kombinácii s najmenej 5 rokmi odbornej praxe ako stavebný manažér

- alebo kvalifikácia majstra remeselníka (elektrikár/technik elektronik)

- Alebo bakalár elektrotechniky / Dipl.-Ing

- Vysoká motivácia, ochota pracovať a zmysel pre zodpovednosť

- Činnosť zameraná na služby

- Dobré komunikačné zručnosti

Ponúkame vám:

- 4 dni v týždni

- Veľmi atraktívny plat

- Možnosti odbornej prípravy a rozvoja

- Rodinné prostredie v úspešnej rodinnej firme už 33 rokov

- Atraktívne pracovné podmienky

- Pracovná zmluva na dobu neurčitú

Od 3850 € brutto / mesiac

O nás:

Elektro Kohl Berlin GmbH je elektrotechnická spoločnosť so sídlom v Berlíne, ktorá ponúka elektroinštalačné a opravárenské služby. Ponúkame služby ako elektroinštalácie pre novostavby a rekonštrukcie, opravy a údržbu a inštalácie osvetlenia. Ponúkame aj energeticky efektívne riešenia pre obytné a komerčné objekty. Sme profesionálny a skúsený poskytovateľ elektrotechnických služieb. Staňte sa súčasťou nášho rodinného podniku, ktorý funguje už 33 rokov. Čakajú na vás zaujímavé úlohy a istá práca s veľmi dobrými podmienkami pre našich zamestnancov.

Vaše úlohy:

- Elektrické inštalácie pre nízkonapäťovú a vysokonapäťovú technológiu

- Inštalácia anténnych, hlasových a video systémov

- Inštalácia počítačovej a sieťovej technológie

- Projekty v oblasti stavebných systémov KNX/EIB

- Nastavenie poplachovej techniky a požiarnych poplachových systémov

- Konštrukcia rozvádzačov a rozvodov

- Po získaní kvalifikácie práca v sieti 6 - 30 KV

Vaša kvalifikácia:

- absolvované špecializované vzdelanie, ako napríklad elektrotechnik/technik elektroniky pre technické zariadenia budov alebo porovnateľné vzdelanie

- Začínajúci kariéristi s ukončeným školením sú u nás vítaní

Ponúkame vám:

- 4 dni v týždni

- atraktívny plat

- Možnosti odbornej prípravy a rozvoja

- Rodinné prostredie v úspešnej rodinnej firme už 33 rokov

- Atraktívne pracovné podmienky

- Pracovná zmluva na dobu neurčitú

Od 2890 € brutto / mesiac