Odtlačok

Informácie podľa § 5 TMG:

Elektro Kohl Berlin GmbH

Wexstrasse 32

10715 Berlín, Nemecko

Zastúpení:

Sven Kohl

Kontakt

Telefón: 030-549074890

Fax: 030-549074899

E-mail: post@elektro-kohl.de

Zápis do registra:

Zápis do obchodného registra.

Registrový súd: AG Charlottenburg

Evidenčné číslo projektu: HRB 199730 B

Daň z predaja:

Identifikačné číslo pre daň z obratu podľa §27 a zákona o dani z obratu:

DE 320202889

Sporov

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (RSO): https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Našu e-mailovú adresu nájdete vyššie v tiráži.

Nie sme ochotní ani povinní zúčastniť sa na konaní o riešení sporov pred spotrebiteľským rozhodcovským senátom.

Zodpovednosť za obsah

Ako poskytovateľ služieb sme zodpovední podľa § 7 Abs.1 TMG za náš vlastný obsah na týchto stránkach podľa všeobecných zákonov. Podľa §§ 8 až 10 TMG však ako poskytovateľ služieb nie sme povinní monitorovať prenášané alebo uložené informácie tretích strán ani vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť.

Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií v súlade so všeobecnými zákonmi tým zostávajú nedotknuté. Zodpovednosť v tomto ohľade je však možná len od okamihu, keď sa dozviete o konkrétnom porušení. Keď sa dozviete o takýchto porušeniach, tento obsah okamžite odstránime.