Dominicusstrasse

S tímom desiatich kolegov pracujeme na sekcii A na Schöneberger Terrassen na Dominicusstraße - a je tam veľa práce, pretože budova sa kompletne rekonštruuje.

V 90 bytoch a v obchodoch na prízemí poskytujeme najmodernejšiu elektrotechniku. Kladenie káblov, rezanie, frézovanie zásuviek v dutých stenách, jadrové vŕtanie pre prívodné vedenia, príprava na e-mobilitu v parkovacích miestach a mnoho ďalšieho.

Náš skvelý tím tvrdo pracuje. Vďaka vám!