Priemyselný park Berlin-Spandau

Naša práca nezahŕňa len prácu v interiéri, ale samozrejme aj prácu v exteriéri. Často vykonávame elektroinštalačné práce pre priemyselný park na Gartenfeldstraße v Berlíne-Spandau a dnes sme tam mali opäť prácu. Vzniká tu nové stavenisko a pre veľké čerpadlo bola vopred potrebná elektrina. Náš projektový manažér Micha a náš tím položili podzemný kábel NYY-J 5x35, všetko prepojili, a tak mohli nasledujúce remeslá pokračovať. Dnes ráno mohlo byť v Spandau trochu teplejšie, ale do záhrady sa dostanú len otužilci.